ZAWIADOMIENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. O ZMIANIE NAZWY (FIRMY) PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ NUMER NIP I REGON

UWAGA!! Zmiana godzin pracy biura 8.00-16.00 od 1 stycznia 2020
7 stycznia 2020

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. O ZMIANIE NAZWY (FIRMY) PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ NUMER NIP I REGON

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 października 2021 r. zmianie uległa nazwa (firmy) przedsiębiorstwa oraz numer NIP i REGON z dotychczasowych:

„Krzysztof Jaśkowski GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER”

NIP: 9591293517, REGON: 291007781

względnie

„Krzysztof Jaśkowski GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER w spadku”

NIP: 9591293517, REGON: 291007781

na:

Globit Internet Service Provider Magdalena Jaśkowska”

NIP: 9592047074, REGON: 520240894

Powyższa zmiana nie ma wpływu na kontynuację działalności przedsiębiorstwa oraz spowodowana jest wyłącznie zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie, mającymi na celu jego dalszy rozwój.

Informujemy ponadto, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy (firmy) oraz numeru NIP i REGON – wszystkie pozostałe dane, w tym: adres przedsiębiorstwa, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adresy skrzynki elektronicznej pozostają bez zmian.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576), informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy oraz nie ma wpływu nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Wobec powyższego prosimy, o uwzględnienie nowej nazwy (firmy), numeru NIP i numeru REGON we wszystkich dokumentach kierowanych do przedsiębiorstwa i odnotowanie jej w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Comments are closed.